Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. We streven er naar om de vereniging financieel gezond te houden en dat alle leden met plezier bij de vereniging volleyballen.

Johan Hazelhoff – voorzitter Email
Bob Buist – penningmeester Email

Gymnastiek

Wiebe Stavasius Email

Volleybal

SV Aduard is voor zowel het hoofdbestuur als ook voor de afdeling volleybal op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het hoofdbestuur zoekt een nieuwe secretaris en de afdeling volleybal een nieuwe secretaris. Heb je belangstelling wat dit inhoud, dan kun je ons altijd een mailtje sturen.

Het bestuur van de afdeling volleybal bestaat uit de volgende 4 personen:
Johan Hazelhoff – voorzitter Email
Antje Hooghiem – (wedstrijd)secretaris Email
Klaske ter Veen – algemeen (aftredend per seizoen 2017-2018) Email
Petri Wijgergangs – algemeen (aftredend per seizoen 2017-2018) Email

De ledenadministratie en inning van de contributiegelden worden verzorgd door Bob Buist.

Bestuursdocumenten

Agenda ledenvergadering afd. volleybal 29 mei 2017

Agenda algemene ledenvergadering 10 april 2017